Prace budowlane w pełni

Informacja o stanie prac przy renowacji figury Matki Boskiej

Stowarzyszenie Przyjaciół Kaczor i Okolic informuje o przebiegu prac przy renowacji figury Najświętszej Maryi Panny w Kaczorach: - Ze względu na duży stopień zniszczenia kierownik budowy zadecydował o całkowitej rozbiórce: słupków, cokołu i fundamentów. - Zdjęto z cokołu figurę i przewieziono do miejsca renowacji, która będzie przeprowadzona przez pracownię rzeźbiarską Edwarda...

Czytaj więcej...

Ruszyły prace przygotowawcze do renowacji figury

„Żeby skończyć, trzeba zacząć”

28 sierpnia 2014 r. odbył się pierwszy etap prac koniecznych do przeprowadzenia renowacji figury Matki Boskiej w Kaczorach. Zdjęto z cokołu figurę. Usunięto spękane: cokół, słupki, ozdobne murki i fundamenty tych wszystkich elementów. Prace możliwe były do wykonania dzięki dwom kaczorskim firmom, które udostępniły maszyny i pracujących nimi ludzi. [Przetwarzanie zdjęć po...

Czytaj więcej...

Renowacja figury Matki Boskiej w Kaczorach

Mocno zniszczona figura wymaga odnowienia

Stowarzyszenie Przyjaciół Kaczor i Okolic rozpoczęło starania o renowację mocno zniszczonej upływem czasu figury Matki Boskiej stojącej w Kaczorach na skwerze przy wejściu do Gimnazjum im. Jana Pawła II, od strony ul. Chodzieskiej. ​Etap opracowania dokumentacji został zakończony, uzyskaliśmy zgody konserwatora zabytków, władz Powiatu Pilskiego i Gminy Kaczory na prowadzenie prac budowlanych...

Czytaj więcej...

„Lato, lato, lato czeka...”

Piknik na powitanie lata

Przed rokiem kaczorski piknik nad stawem za torami odbył się w maju, w Zielone Świątki (19.5.2013). Tegoroczny, przygotowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Kaczor i Okolic oraz Radę Sołecką w Kaczorach, został zaplanowany jako piknik na powitanie lata i obył się w niedzielę, 22 czerwca 2014 r. Poprzednie dni były chłodne i pełne...

Czytaj więcej...

Powitajmy razem lato

Piknik nad stawem za torami

Stowarzyszenie Przyjaciół Kaczor i Okolic oraz Rada Sołecka w Kaczorach zapraszają w niedzielę, 22 czerwca 2014 r., na piknik „Powitanie lata", przy stawie za torami, na końcu ulicy Kościelnej. Początek o godz. 14.00. Szczegółowe informacje podają plakaty wywieszone na kaczorskich tablicach ogłoszeń: ...

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • 40 lat temu w Kaczorach

    W ramach peregrynacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w Diecezji Bydgoskiej, od soboty 17 listopada do środy 21 listopada 2018 r., obraz obecny będzie w parafiach Gminy Kaczory (przez kolejne dni:...

    Czytaj więcej...