Pami?tamy o naszych bohaterach

Przy grobach kaprala P. Konieczki i S. ?awniczaka

1 wrze?nia 2015 r., w 76. rocznic? wybuchu II Wojny ?wiatowej, przedstawiciele SPKiO z?o?yli kwiaty na grobach kaprala Piotra Konieczki i stra?nika granicznego Szczepana ?awniczka. Ci nasi krajanie zgin?li za Polsk? ju? w pierwszym dniu niemieckiej agresji na nasz kraj. Spoczywaj? na cmentarzu parafialnym w ?mi?owie. /02.09.2015/...

Czytaj więcej...

Janina Lewandowska lata?a w Rzadkowie, zgin??a w Katyniu

SPKiO w Lusowie

W po?owie lipca 2015 r. przedstawiciele SPKiO odwiedzili Lusowo (gm. Tarnowo Podgórne, pow. pozna?ski), miejscowo?? rodzinn? Janiny Lewandowskiej, która by?a zwi?zana z Rzadkowem. Ojcem J. Lewandowskiej by? gen. Józef Dowbor Mu?nicki, który 16 stycznia 1919 r. zosta? dowódc? Powstania Wielkopolskiego (przed nim powstaniem dowodzi? Stanis?aw Taczak). Janina Lewandowska urodzi?a si? 22 kwietnia 1908 r. Mieszka?a...

Czytaj więcej...

Po?egnanie ks. Jerzego Ptacha. Nowe fotografie.

Zdj?cia otrzymane od Antoniego Koz?owskiego

Raz jeszcze wracamy do po?egnania ks. Jerzego Ptacha. Powodem s? zdj?cia, które udost?pni? Antoni Koz?owski. Oto one: /07.07.2015/...

Czytaj więcej...

Ks. Jerzy Ptach odszed? ze ?mi?owa

Po?egnanie po 35 latach

Delegacja Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic, 28 czerwca 2015 r., wzi??a udzia? w ?mi?owie w uroczystej Mszy ?w., na której ?egnano proboszcza, ks. kanonika Jerzego Ptacha, odchodz?cego na emerytur?. Ksi?dz J. Ptach jest honorowym cz?onkiem SPKiO. Na uroczysto?ci dzi?kowali?my mu za wspó?prac? wokó? propagowania historii naszej...

Czytaj więcej...

Jarmark Kultury Ludowej w Str?ewie

SPKiO wsplnie z Towarzystwem Mi?o?nikw Ziemi Chodzieskiej

...

Czytaj więcej...

Podobne tematy