Skrzydła i murki odsłonięte

Informacja o stanie prac przy renowacji figury Matki Boskiej w Kaczorach

W Kaczorach kontynuowane są prace związane z renowacją figury Matki Boskiej i jej otoczenia. Zostały usunięte szalunki wykonanego ostatnio betonowania. Odsłoniły się w ten sposób murki skrzydeł (łączą one cokół figury z wewnętrznym słupkami) i niskie murki pomiędzy słupkami ogrodzenia figury. Na słupkach umieszczono ozdobne elementy w postaci betonowych kul. /26.10.2014/...

Czytaj więcej...

Cegiełki zostały sprzedane

Informacja o wynikach publicznej zbiórki pieniędzy

Zakończyła się zbiórka publiczna pieniędzy na renowację figury Matki Boskiej w Kaczorach. Przedstawiamy protokół rozliczenia sprzedaży cegiełek na ten cel....

Czytaj więcej...

Skrzydła i murki zabetonowane

Informacja o stanie prac przy renowacji figury Matki Boskiej w Kaczorach

W Kaczorach trwają prace związane z renowacją figury Matki Boskiej i jej otoczenia. Odbył się kolejny etap betonowania: powstały łukowate murki skrzydeł spajających cokół figury z dwoma słupkami wewnętrznym i murki łączące słupki zewnętrzne, z którymi tworzą obramowanie całej budowli. /22.10.2014/...

Czytaj więcej...

Zbrojenie i szalowanie

Informacja o stanie prac przy renowacji figury Matki Boskiej w Kaczorach

W minioną sobotę (18 X 2014) pracowano nad szalowaniem „skrzydeł" czyli półokrągłych murków łączących cokół figury z dwoma słupkami wewnętrznymi oraz nad zbrojeniem i szalowaniem murków między słupkami otaczającymi figurę. /19.10.2014/...

Czytaj więcej...

Figura w rękach konserwatora

Dalsze informacje o stanie prac przy renowacji figury Matki Boskiej

Od 28 sierpnia 2014 r. trwają w Kaczorach prace nad renowacją figury Matki Boskiej i jej otoczenia. Rzeźbą zajmuje się konserwator Edward Ryłko. Usunięto z niej farbę, oczyszczono i odgrzybiono. Następny etap to uzupełnianie ubytków materiału figury.  Na placu odtworzono cokół figury i 11 otaczających go słupków. /12.10.2014/...

Czytaj więcej...

Podobne tematy