Kaczory pod?wietlone ?niegiem

Zimowy wieczr w Kaczorach

Kaczory s? ?adne tak?e w zimowe wieczory… Fotografie: Bogdan Lach...

Czytaj więcej...

?ywe pomniki w Kaczorach

Trzy d?by

Teren otaczaj?cy ko?ció? pw. b?. Franciszki Siedliskiej w Kaczorach obsadzony jest drzewami iglastymi. Jednak po po?udniowej stronie ko?cio?a, w?ród dorodnych ?wierków, rosn? trzy d?by, trzy ?ywe pomniki. „D?B PAPIESKI" - posadzony 9 kwietnia 2006 r., z okazji 1. rocznicy ?mierci Jana Paw?a II (zmar? 2 kwietnia 2005 r.). „D?B LECH" - posadzony...

Czytaj więcej...

Kaczory noc?

Nowy Rok 2022

Prezentujemy Kaczory noc? w Nowy Rok 2022. Fotografie wykona? BOGDAN LACH...

Czytaj więcej...

Obchody 103. rocznicy Zwyci?skiego Powstania Wielkopolskiego

Uroczysto?ci w Kaczorach

Zapalone pochodnie, powiewaj?ce flagi narodowe oraz flagi Powstania Wielkopolskiego. 27 grudnia 2021 r., godzina 16.40, rozlega si? sygna? syreny. Tak na Cmentarzu Parafialnym w Kaczorach rozpoczyna si? uroczysto?? upami?tniaj?ca wybuch Powstania Wielkopolskiego! Z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i...

Czytaj więcej...

Podnie? r?k?, Bo?e Dzieci?, b?ogos?aw Ojczyzn? mi??!

?yczenia na Bo?e Narodzenie 2021 i Nowy Rok 2022

Podnie? r?k?, Bo?e Dzieci?, B?ogos?aw Ojczyzn? mi??. W dobrych radach, w dobrym bycie Wspieraj jej si?? Sw? si??, Dom nasz i maj?tno?? ca?? I wszystkie wioski z miastami. A S?owo Cia?em si? sta?o I mieszka?o mi?dzy nami. /Franciszek Karpi?ski (1741-1825), „Pie?? o Narodzeniu Pa?skim" (fragment) – utwór popularnie znany jako „Bóg...

Czytaj więcej...