?abostowo

Fotografie udost?pnione przez Renat? Kopick?

Pani Renata Kopicka przes?a?a do SPKiO kilkana?cie fotografii pokazuj?cych ?abostowo w latach, w których organizowano w tym miejscu kolonie. Rodzice Renaty Kopickiej, Pa?stwo Franciszka i Henryk Kinowie, mieszkali w ?abostowie wraz z rodzin? w latach 1957 – 1988. Dzisiaj prezentujemy 10 fotografii. Wkrótce poka?emy nast?pne, wzbogacone o informacje. Fotografie poprzedzamy...

Czytaj więcej...

Narodowy Dzie? Pami?ci ?o?nierzy Wykl?tych

Zach?camy: wywie? flag? narodow?

1 marca 2016 obchodzimy Narodowy Dzie? Pami?ci ?o?nierzy Wykl?tych. Prosimy: wywie? w tym dniu polsk? flag? narodow? na swoim domu, aby uczci? tych, którzy swoje ?ycie dla Ojczyzny „rzucili na stos" . A oto nasza flaga narodowa ta?cz?ca z wiatrem na tle s?onecznego nieba:  /27.02.2016/...

Czytaj więcej...

Kaczorscy Patrioci zapraszaj? do Rzadkowa

Spotkanie w ramach IV Pilskich Dni ?o?nierzy Wykl?tych

W ramach obchodów IV Pilskich Dni ?o?nierzy Wykl?tych, w imieniu Kaczorskich Patriotów, zapraszamy na spotkanie, którego bohaterem b?dzie ostatni dowódca Narodowych Si? Zbrojnych, pu?kownik Stanis?aw Kasznica: ur. 25 lipca 1908 we Lwowie, stracony12 maja 1948 w Warszawie, poprzez studia, s?u?b? wojskow?, prac? i dzia?alno?? zbrojnego podziemia zwi?zany z Wielkopolsk?. W...

Czytaj więcej...

Po drugiej stronie lustra

Informacje sprzed 90 lat

W domu pewnego mieszka?ca Kaczor wisia?o na ?cianie stare lustro. Poniewa? lustro straci?o blask i przesta?o spe?nia? swoje funkcje, zapad?a decyzja o jego naprawie. ?eby wyj?? z ram szk?o, nale?a?o zdj?? tyln? ?ciank?. Po zdj?ciu drewnianej p?yty okaza?o si?, ?e jest ona oddzielona od szk?a gazetami. By?y to egzemplarze „Go?ca Wielkopolskiego"...

Czytaj więcej...

Kaczory w noworocznej szacie

Nocne fotografie

Ponawiaj?c z?o?one wcze?niej ?yczenia szcz??liwego Nowego Roku 2016, prezentujemy Pa?stwu fotografie Kaczor wykonane w noworoczn? noc. W Nowy Rok do roz?wietlonych bo?onarodzeniowych iluminacji ulic i domów do??czy?a przyroda, biel?c wszystko ?niegiem, który uwypukli? pi?kno miejscowo?ci. Zach?caj?c do obejrzenia fotografii, zapraszamy do przesy?ania na nasz adres redakcja@mojekaczory.pl  zdj?? innych miejscowo?ci naszej Gminy....

Czytaj więcej...