Nie będzie nas, będzie las...

100 mln drzew do 2017 roku

W lutym 2015 r. do Polski wpłynęło zaproszenie skierowane przez ogólnoświatową wirtualną szkołę Environmental Online – ENO z Finlandii, do udziału w kampanii sadzenia drzew: „100 mln drzew do 2017 r.". ENO obsługuje sieć działającą na rzecz zrównoważonego rozwoju, organizacja ta zrzesza 157 krajów. Kampania „100 mln drzew do 2017 r."...

Czytaj więcej...

„Chrystus zmartwychwstał - prawdziwie zmartwychwstał”

Wielkanocne życzenia od SPKiO

Naszym sponsorom, osobom i instytucjom nas wspierającym, naszym sympatykom, wszystkim mieszkańcom gminy Kaczory i okolic życzymy radosnych, spokojnych i szczęśliwych świąt Wielkanocy. Stowarzyszenie Przyjaciół Kaczor i Okolic /23.03.2016/...

Czytaj więcej...

Walne Zebranie Członków SPKiO

Sprawozdania i plany

11 marca 2016 r. odbyło się Walne Zebranie Członków SPKiO podsumowujące działalność w 2015 r. Zebrani przyjęli sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Zarząd otrzymał absolutorium. Przyjęto plan pracy na rok 2016....

Czytaj więcej...

Żabostowo

Fotografie udostępnione przez Renatę Kopicką

Pani Renata Kopicka przesłała do SPKiO kilkanaście fotografii pokazujących Żabostowo w latach, w których organizowano w tym miejscu kolonie. Rodzice Renaty Kopickiej, Państwo Franciszka i Henryk Kinowie, mieszkali w Żabostowie wraz z rodziną w latach 1957 – 1988. Dzisiaj prezentujemy 10 fotografii. Wkrótce pokażemy następne, wzbogacone o informacje. Fotografie poprzedzamy...

Czytaj więcej...

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Zachęcamy: wywieś flagę narodową

1 marca 2016 obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Prosimy: wywieś w tym dniu polską flagę narodową na swoim domu, aby uczcić tych, którzy swoje życie dla Ojczyzny „rzucili na stos" . A oto nasza flaga narodowa tańcząca z wiatrem na tle słonecznego nieba:  /27.02.2016/...

Czytaj więcej...