26 powsta?cw spoczywa w kaczorskiej ziemi

98. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

27 grudnia 2016 r., na cmentarzu parafialnym w Kaczorach odby?y obchody 98. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego zainicjowane przez SPKiO. Przed uroczysto?ci? w Kaczorach cz?onkowie stowarzyszenia zapalili znicze w miejscach spoczynku Powsta?ców Wielkopolskich na cmentarzach w ?mi?owie, Równopolu, Rzadkowie, Morzewie, Dziembowie i w Górach Morzewskich. Wyst?pienie prezesa SPKiO Bogdana Lacha. Witam...

Czytaj więcej...

Zaproszenie do uczczenia Powstania Wielkopolskiego

98. rocznica wybuchu zwyci?skiego zrywu Wielkopolan

Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic zaprasza na obchody 98. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Uroczysto?? odb?dzie si? we wtorek, 27 grudnia 2016 r., o godz. 12.00, na cmentarzu parafialnym w Kaczorach. Zach?camy mieszka?ców Gminy Kaczory do uczczenia Powsta?ców przez wywieszenie flagi narodowej lub powsta?czej....

Czytaj więcej...

Podnie? r?k?, Bo?e Dzieci?, b?ogos?aw

?yczenia na Bo?e Narodzenie i Nowy Rok

Podnie? r?k?, Bo?e Dzieci?, b?ogos?aw Ojczyzn? mi??! W dobrych radach, w dobrym bycie wspieraj jej si?? sw? si??. Dom nasz i maj?tno?? ca??, i wszystkie wioski z miastami. A S?owo Cia?em si? sta?o i mieszka?o mi?dzy nami. Franciszek Karpi?ski (1741-1825) Wszystkim mieszka?com gminy Kaczory i okolic, naszym sponsorom, osobom nas...

Czytaj więcej...

Historia jest w nas...

Promocja ksi??ki Jest na mapie ma?a kropka

4 grudnia 2016 r., w ko?ciele pw. b?. Franciszki Siedliskiej w Kaczorach, odby?a si? uroczysta promocja drugiej wydanej przez SPKiO ksi??ki pt. „Jest na mapie ma?a kropka…" Promocj? prowadzi? Marcin Konieczny. Jako pierwszy g?os zabra? prezes SPKiO Bogdan Lach. Powiedzia? on: „W imieniu Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic witam wszystkich...

Czytaj więcej...

Nowa ksi??ka dost?pna ju? od 4 grudnia

Promocja ksi??ki Jest na mapie ma?a kropka

Ju? za kilka dni dost?pna b?dzie kolejna, wydana przez SPKiO, ksi??ka pt. "Jest na mapie ma?a kropka…", pokazuj?ca histori? Kaczor i okolic. Zapraszamy na jej promocj? w niedziel?, 4 grudnia 2016 r., o godz. 16.00, do ko?cio?a pw. b?. Franciszki Siedliskiej w Kaczorach (po zako?czeniu Mszy ?w. o 15.00). W...

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • Kapral Konieczka w TVP

    2 wrze?nia 2018 r., w 1 programie TVP w „Teleexpresie EXTRA" nadano materia? pt. „Samotnie odpiera? atak, rannego Niemcy dobili kolbami"   przedstawiaj?cy posta? kaprala Piotra Konieczki. Widzowie programu obejrzeli grób bohatera na...

    Czytaj więcej...