Żabostowo przed 1939 r.

Wspomnienia swojej babci, Anny Kaszuby, spisała Anna Kucharska.

Poniższą publikacją rozpoczynamy prezentację wspomnień związanych z Żabostowem. Jako pierwsze przedstawiamy wspomnienia Żabostowa z okresu sprzed 1939 r. do roku 1945. Wspomnienia swojej babci, Anny Kaszuby, spisała Anna Kucharska. Anna Kaszuba, z domu Kaczmarek, urodziła się w Kaczorach. Rodzice: Gertruda (z d. Tomaszewska) Kaczmarek, Jan...

Czytaj więcej...

Deszcz nie przeszkodził rowerzystom Jana Balcerzaka

II Rajd Rowerowy DZIEWIĄTKA POWIATU PILSKIEGO w Kaczorach

 W dniach 16-17 kwietnia 2016 r. przez gminę Kaczory przejechali rowerzyści, którzy wzięli udział w „II Rajdzie Rowerowym Dziewiątka Powiatu Pilskiego". Głównym organizatorem tego przedsięwzięcia jest Jan Balcerzak z pilskiego oddziału PTTK. Rajd ten odwołuje się do znanej w kręgach kolarskich Pilskiej Setki. Tym razem jednak chodzi o poznawanie uroków...

Czytaj więcej...

Nie będzie nas, będzie las...

100 mln drzew do 2017 roku

W lutym 2015 r. do Polski wpłynęło zaproszenie skierowane przez ogólnoświatową wirtualną szkołę Environmental Online – ENO z Finlandii, do udziału w kampanii sadzenia drzew: „100 mln drzew do 2017 r.". ENO obsługuje sieć działającą na rzecz zrównoważonego rozwoju, organizacja ta zrzesza 157 krajów. Kampania „100 mln drzew do 2017 r."...

Czytaj więcej...

„Chrystus zmartwychwstał - prawdziwie zmartwychwstał”

Wielkanocne życzenia od SPKiO

Naszym sponsorom, osobom i instytucjom nas wspierającym, naszym sympatykom, wszystkim mieszkańcom gminy Kaczory i okolic życzymy radosnych, spokojnych i szczęśliwych świąt Wielkanocy. Stowarzyszenie Przyjaciół Kaczor i Okolic /23.03.2016/...

Czytaj więcej...

Walne Zebranie Członków SPKiO

Sprawozdania i plany

11 marca 2016 r. odbyło się Walne Zebranie Członków SPKiO podsumowujące działalność w 2015 r. Zebrani przyjęli sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Zarząd otrzymał absolutorium. Przyjęto plan pracy na rok 2016....

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • Nasi krajanie w encyklopedii

    Zakończył się pierwszy etap pracy uczniów Szkoły Podstawowej w Kaczorach, którzy wraz z rówieśnikami z całej Wielkopolski współtworzą Cyfrową Dziecięcą Encyklopedię Wielkopolan. Uczniowie pracują kierowani przez nauczycieli. Zespół Anny Laseckiej...

    Czytaj więcej...