Kochasz Polsk?, wywie? flag?.

Powiewa flaga, gdy wiatr si? zerwie, a na tej fladze biel jest i czerwie?

Prosimy wszystkich: szanuj?c Polsk?, wywie? 2 maja flag? pa?stwow?. „Powiewa flaga, gdy wiatr si? zerwie, a na tej fladze biel jest i czerwie?" – pisa? Czes?aw Janczarski (ur. 2.09.1911r. w Hruszwicy, k.Równego, na Wo?yniu), ucz?c nas szacunku i mi?o?ci do symbolu, jakim jest flaga pa?stwowa. 2 maja obchodzimy Dzie? Flagi...

Czytaj więcej...

Weso?y nam dzie? dzi? nasta?! Tego dnia Chrystus zmartwychwsta?!

Wielkanocne ?yczenia od SPKiO

Naszym sponsorom, osobom i instytucjom nas wspieraj?cym, w?adzom Gminy Kaczory, naszym sympatykom, wszystkim mieszka?com naszej gminy i okolic ?yczymy radosnych, spokojnych i szcz??liwych ?wi?t Wielkanocy. Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic...

Czytaj więcej...

Spotkanie z synem ?o?nierza wykl?tego

Kaczorscy Patrioci zapraszaj?

Z okazji V Narodowego Dnia Pami?ci ?o?nierzy Wykl?tych Kaczorscy Patrioci zapraszaj? na spotkanie z Dariuszem ?urkiem, synem ?o?nierza wykl?tego. Spotkanie odb?dzie si? w pi?tek, 24 lutego 2017 r., o godz.17:00, w salce Urz?du Gminy w Kaczorach. Oto tre?? zaproszenia, które Kaczorscy Patrioci zamie?cili na swoim Facebooku: Zbli?a si? Narodowy Dzie?...

Czytaj więcej...

Rozstrzelany za Polsk?

W?adys?aw Kaja: nauczyciel, ?o?nierz, patriota

Otwieramy raz jeszcze wydan? przez Miejsk? Bibliotek? Publiczn? im. Stefana Michalskiego w Chodzie?y, z inspiracji Towarzystwa Mi?o?ników Ziemi Chodzieskiej, ksi??k? „Nauczyciele i wychowawcy". Ukaza?a si? ona w 2005 r. jako trzeci tom cyklu „Zas?u?eni dla Ziemi Chodzieskiej". Henryk Zydorczak, prezes TMZCh, pisze we wst?pie: „Ksi??ka ta ma za zadanie przypomnienie...

Czytaj więcej...

Nowy Rok 2017 w Kaczorach

Fotografie Bogdana Lacha

Trwaj?c w bo?onarodzeniowym nastroju, prezentujemy noworoczne fotografie Kaczor. Zach?caj?c do ich obejrzenia, zapraszamy do przes?ania na nasz adres: redakcja@mojekaczory.pl zdj?? innych miejscowo?ci naszej Gminy. Opublikujemy je. Prezentowane ni?ej fotografie wykona? Bogdan Lach....

Czytaj więcej...

Podobne tematy