Matka Boża w Kaczorach '1978, cz.2

Kaczory, 15 -16 października 1978 r.

Prezentujemy drugi zestaw fotografii pokazujących obecność obrazu Matki Bożej w Kaczorach w dniach 15 - 16 października 1978 r. /180; 342 Autor fotografii: Bogdan Lach ​/180; 342/...

Czytaj więcej...

40 lat temu w Kaczorach

Kaczory, 15 -16 października 1978 r.

W ramach peregrynacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w Diecezji Bydgoskiej, od soboty 17 listopada do środy 21 listopada 2018 r., obraz obecny będzie w parafiach Gminy Kaczory (przez kolejne dni: w Rzadkowie, Morzewie, Dziembowie, w Kaczorach i Śmiłowie). Pierwsza peregrynacja obrazu Matki Bożej przez polskie parafie rozpoczęła się 29 sierpnia 1957...

Czytaj więcej...

Ksiądz prałat Ignacy Geldner (1890 - 1968)

Wspomnienie

Mija pół wieku (18.10.1968 r.) od śmierci księdza prałata Ignacego Geldnera, proboszcza parafii Śmiłowo. Przypominając Jego postać, przywołujemy informacje dotąd nieznane. 1. RODZINA Ks. Ignacy Geldner urodził się 30 grudnia 1890 r. w Wojciechowie (obecnie Gmina Jaraczewo, pow. Jarocin, woj. wielkopolskie). Jego rodzicami byli Ignacy Geldner i Anna z domu Ratajska....

Czytaj więcej...

Ma?gorzata Grzesiuk (1955 - 2014)

Wspomnienie w 4. rocznic? ?mierci

Przed czterema laty zmar?a Ma?gorzata Grzesiuk. By?a cz?onkiem naszego Stowarzyszenia. Wielu z nas ??czy?y z Ni? lata wspólnej pracy zawodowej. Niektórzy cieszyli si? Jej przyja?ni?. To nieprawda, ?e nie ma ludzi niezast?pionych… Ma?gorzata Grzesiuk (z domu: Pietkiewicz) urodzi?a si? 30 lipca 1955 r. w Pile. W 1974 r. uko?czy?a Liceum...

Czytaj więcej...

6 lat dzia?alno?ci SPKiO

Przypominamy najwa?niejsze dzia?ania SPKiO

Przed paroma dniami min??o sze?? lat od za?o?enia SPKiO. Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic powsta?o 9 wrze?nia 2012 roku. Impulsem do powstania stowarzyszenia by?, przypadaj?cy w 2013 r., jubileusz 500-lecia wsi Kaczory. Celem dzia?alno?ci stowarzyszenia jest odkrywanie, dokumentowanie i popularyzowanie wiedzy o historii, osi?gni?ciach i kulturze ziemi kaczorskiej, ludziach z...

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • Piknik w Z?otym Linie

    Bar Z?oty Lin przy Gospodarstwie Rybackim Jachna Kaczory, 28 maja 2016 r., w sobot? po Bo?ym Ciele, sta? si? miejscem wiosennego spotkania w plenerze Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic oraz...

    Czytaj więcej...