Poszukiwany Franciszek Janic

Kim by? pose? z Dziembowa?

W dniach 3 – 5 grudnia 1918 r. w Poznaniu obradowa? Polski Sejm Dzielnicowy. By? to jednoizbowy parlament sk?adaj?cy si? z 1399 przedstawicieli Polaków zamieszkuj?cych ziemie pozostaj?ce w granicach Niemiec. W posiedzeniu wzi??o udzia? ok. 1200 pos?ow: 526 z Wielkopolski, 431 ze ?l?ska, 262 z Prus Królewskich, 133 ze skupisk...

Czytaj więcej...

146 nie 123

Co si? sta?o 5 sierpnia pewnego roku.

...

Czytaj więcej...

Bo?e Cia?o, Kaczory 31 maja 2018

Relacjonuje Marian Encminger

Zapraszamy na fotograficzn? relacj? z procesji Bo?ego Cia?a 2018 w Kaczorach do naszej galerii i do albumu na Facebooku. Autorem zdj?? jest Marian Encminger....

Czytaj więcej...

?p. Andrzej Szymczak

...

7 czerwca 2018 r. zmar? wspó?za?o?yciel SPKiO, ANDRZEJ SZYMCZAK, pedagog, wychowawca, nauczyciel muzyki, organista i dyrygent chóru parafii pw. ?w. Andrzeja Boboli w Kaczorach....

Czytaj więcej...

ELEONORA D?UGOSZ

Wspomnienie

12 maja 2018 r. zmar?a Eleonora D?ugosz, pierwsza osoba, któr? Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic obdarzy?o tytu?em „Honorowego Cz?onka Stowarzyszenia". Eleonora D?ugosz urodzi?a si? 24 grudnia 1928 r. w Margoninie w rodzinie Wincentego i Witos?awy Zaczy?skich. Tu w 1935 rozpocz??a nauk? przerwan? wybuchem II Wojny ?wiatowej. Nauk? kontynuowa?a po wojnie. W czasie okupacji kierowana by?a przez Niemców...

Czytaj więcej...