Polecamy książki wydane przez SPKiO

„Kaczory i okolice na starych fotografiach”
„Jest na mapie mała kropka. Kaczory i okolice”

Chcesz kupić książkę? Oto miejsca, w których można to zrobić:

  • Siedziba SPKiO: Kaczory ul. Chodzieska 17, tel. 510 604 415
  • Jolanta Załachowska oraz Paulina Parecka, Kaczory ul. Pilska 26
  • Marian Encminger, Kaczory ul. Nowe Osiedle 4
  • Jadwiga Kieruj, Kaczory, ul. Kościelna 26

Podobne tematy

  • Tylko 10 dni

    Jeszcze przez 10 dni mo?na w ko?ciele pw. b?. F.Siedliskiej w Kaczorach ogl?da? wystaw? „Wiara naszych przodków - co przetrwa?o", przygotowan? przez Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic na 500-lecie Kaczor....

    Czytaj więcej...