?ywy pomnik jubileuszu 500-lecia Kaczor

D?b na 500-lecie Kaczor

W niedziel?, 5 maja 2013 r., przy Ko?ciele pw. b?. Franciszki Siedliskiej w Kaczorach,  po Mszy ?w. o godz. 11.00,  zostanie posadzony d?b upami?tniaj?cy 500-lecie Kaczor.
D?b b?dzie posadzony w pobli?u ju? rosn?cych pami?tkowych drzew. W 2006 r., w 1. rocznic? ?mierci Jana Paw?a II (zmar? 2 kwietnia 2005 r.), posadzono D?B PAPIESKI. Drugi d?b upami?tnia osoby, które zgin??y w katastrofie pod Smole?skiem 10 kwietnia 2010 r., jest to D?B  LECH.
Uroczysto?? posadzenia D?BU NA 500-LECIE KACZOR odb?dzie si? z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic. 
Zapraszamy wszystkie osoby czuj?ce wi?? z nasz? miejscowo?ci?
.

Konkurs

Podziel się z nami swoimi starymi zdjęciami

Czekam na wasze stare zdjęcia, którymi moglibyście się z nami podzielić. Poszukaj zdjęcia i prześlij do nas, my klika najciekaszyszych znalezisk nagrodzimy.

Czytaj więcej...