Wiosno, ach to ty!

W poszukiwaniu pierwszych ?ladw wiosny

Pogoda przypomina luty na prze?omie marca, a jest pocz?tek kwietnia; no có? przynajmniej wiosna cho? spó?niona i tak powoli zaczyna dawa? o sobie zna?.
Odczuwamy coraz mocniejsze grzanie s?o?ca i widzimy masowe roztopy ?niegu.
Cierpliwie trwamy w poszukiwaniu pierwszych ?ladów wiosny...

Tekst: Patrycja Lewandowska,  uczennica kl. IV Szko?y Podstawowej w Kaczorach; mieszka
w Rzadkowie.
Fotografia: Bogdan Lach

 

Konkurs

Podziel się z nami swoimi starymi zdjęciami

Czekam na wasze stare zdjęcia, którymi moglibyście się z nami podzielić. Poszukaj zdjęcia i prześlij do nas, my klika najciekaszyszych znalezisk nagrodzimy.

Czytaj więcej...