Szkoła Podstawowa w Dziembowie otrzymała sztandar.

Powstańcy Wielkopolscy patronem szkoły

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Dziembowie otrzymała sztandar. Uroczystość nadania szkole sztandaru odbyła się 22 czerwca 2023 r. Wziął w niej udział prezes SPKiO Bogdan Lach.


Przemówienie prezesa SPKiO Bogdana Lacha.

"Szanowni uczestnicy uroczystości nadania sztandaru Szkole Podstawowej
im. Powstańców Wielkopolskich w Dziembowie!

Z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Kaczor i Okolic od 2012  roku odbywają się obchody upamiętniające Powstańców Wielkopolskich, spoczywających na cmentarzach Gminy Kaczory.
W 2018 r., w 100-lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz w 100-lecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego, dzięki naszym staraniom, został odsłonięty obelisk oddający hołd Powstańcom Wielkopolskim naszej gminy.
Od 2021 r. współorganizatorem uroczystości rocznicowych jest Szkoła Podstawowa w Dziembowie.
W imieniu naszego Stowarzyszenia składam całej społeczności szkoły w Dziembowie gratulacje z okazji nadania szkole sztandaru.
Dzisiejsza  uroczystość jest ukoronowaniem wyboru Powstańców Wielkopolskich na patrona szkoły.
Ostatnia strofa Hymnu szkoły w Dziembowie mówi o naszym narodzie:
„Z popiołów naród powstały   (…) Odzyskał ziemie stracone.”
My wszyscy, jako członkowie społeczności naszej gminy, musimy starać się, żeby pamięć o Powstańcach Wielkopolskich i szacunek dla nich nie stały się „ziemiami straconymi”.  
Wiedza o nich jest jeszcze w dużej części „ziemią nieznaną”.
W odniesieniu do dziejów  Szkoły Podstawowej w Dziembowie udowodnił to pan Tomasz Witkowski, wydaną w ostatnich dniach książką, której jest autorem.
Dziękuję, Panie Tomku.
Dziękuję Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Dziembowie za zaproszenie.
Dziękuję Państwu za uwagę."

/259; 447/ 

Autor fotografii (poza ostatnią): Bogdan Lach, ostatnie zdjęcie udostępnione zostało przez Szkołę Podstawową w Dziembowie. 
/259; 447/ 

Konkurs

Podziel się z nami swoimi starymi zdjęciami

Czekam na wasze stare zdjęcia, którymi moglibyście się z nami podzielić. Poszukaj zdjęcia i prześlij do nas, my klika najciekaszyszych znalezisk nagrodzimy.

Czytaj więcej...