Tajemnica kościelnej wieży

Zakryta rozeta

Niedawno została zakończona wymiana całego dachu na kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Kaczorach.
Na czołowej ścianie kościelnej wieży, ponad trzema wąskimi pionowymi oknami a pod drewnianymi żaluzjami, za którymi ukryte są dzwony, umieszczone są trzy kwadratowe rozety. Zewnętrzne kwadraty posiadają ozdobne żłobienia. Środkowy był ich pozbawiony. 
W trakcie prac remontowych zauważono z poziomu rusztowań to, co nie było widoczne z dołu: środkowy kwadrat jest zakryty deskami. Po ich usunięciu ujawniona została tajemnica środkowego kwadratu. Jest nią napis w języku niemieckim „ERBAUT 1912”: „Zbudowano w 1912 r.”  

/256; 441/


Fotografie 1 i 2 wykonał Bogdan Lach. Pozostałe fotografie pochodzą ze zbiorów SPKiO.

/256; 441/

Konkurs

Podziel się z nami swoimi starymi zdjęciami

Czekam na wasze stare zdjęcia, którymi moglibyście się z nami podzielić. Poszukaj zdjęcia i prześlij do nas, my klika najciekaszyszych znalezisk nagrodzimy.

Czytaj więcej...