Alleluja! Jezus żyje! Już Go więcej grób nie kryje!

Wielkanocne życzenia od SPKiO

Naszym sponsorom,
osobom i instytucjom nas wspierającym,
władzom Miasta i Gminy Kaczory,
naszym sympatykom,
wszystkim mieszkańcom naszej Gminy i okolic,
członkom współpracujących z nami stowarzyszeń regionalnych
życzymy radosnych, spokojnych i szczęśliwych świąt Wielkanocy.

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ KACZOR I OKOLIC/255; 440 /

 

Konkurs

Podziel się z nami swoimi starymi zdjęciami

Czekam na wasze stare zdjęcia, którymi moglibyście się z nami podzielić. Poszukaj zdjęcia i prześlij do nas, my klika najciekaszyszych znalezisk nagrodzimy.

Czytaj więcej...