80. rocznica wybuchu II wojny światowej

Kapral Piotr Konieczka cągle czeka...

 

1 września 2019 r., w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej,  z inicjatywy SPKiO, w miejscu śmierci kaprala PIOTRA KONIECZKI, w JEZIORKACH, uczczono pamięć poległych w obronie Ojczyzny.
Odśpiewano hymn państwowy, przemówienie wygłosił prezes SPKiO BOGDAN LACH. Na końcu przemówienia padło zdanie: „Stowarzyszenie Przyjaciół Kaczor i Okolic uważa,  że kapral PIOTR KONIECZKA nadal czeka na godne upamiętnienie.”
Uczniowie SZKOŁY PODSTAWOWEJ w KACZORACH przedstawili okolicznościowy montaż słowno-muzyczny.
Uczestnicy udali się na cmentarz w ŚMIŁOWIE, gdzie przy grobie kaprala PIOTRA KONIECZKI i strażnika granicznego SZCZEPANA ŁAWNICZAKA modlono się za dusze żołnierzy poległych w obronie Ojczyzny.


Uroczystości zostały poprzedzone wspólną fotografią wykonaną w KACZORACH pod muralem poświęconym postaciom Piotra Konieczki i Władysława Kai, który powstał z inicjatywy KACZORSKICH  PATRIOTÓW ( patrz: https://www.facebook.com/kaczorscy.patrioci/).

/203; 375/

Fotografie: Marian Encminger


Przemówienie prezesa SPKiO
Jeziorki, 1.09.2019

PRZEMÓWIENIE PREZESA SPKIO

Szanowni Państwo!

Spotykamy się tutaj z okazji kolejnej, już 80 – tej,  rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Stoimy w miejscu, gdzie 80 lat temu zginął polski strażnik graniczny kapral PIOTR KONIECZKA.  Zginął u progu wojny, broniąc placówki straży granicznej w Jeziorkach. Broniąc polskiej ziemi!
Gromadzimy się co roku, aby upamiętniać śmierć naszego lokalnego bohatera, jak również  by uczcić pamięć  wszystkich tych, którzy oddali życie za wolność naszej Ojczyzny w tej strasznej wojnie na wszystkich frontach i we wszystkich walkach z okupantem.
Przy tej okazji dziękuję naszemu wspaniałemu regionaliście,  księdzu kanonikowi JERZEMU PTACHOWI za to, że utrwalił  pamięć o wydarzeniach związanych z tym miejscem. Jesteśmy dumni, że  ksiądz Jerzy jest  honorowym członkiem naszego stowarzyszenia i w tym miejscu po raz kolejny bardzo mu dziękuję za tę pracę.
Dziękuję również gospodarzowi tego terenu, panu nadleśniczemu Nadleśnictwa Kaczory  - TOMASZOWI MICHNIEWICZOWI oraz pracownikom Nadleśnictwa i Polskiemu Towarzystwu Leśnemu za upamiętnienie tego symbolicznego miejsca.

Stowarzyszenie Przyjaciół Kaczor i Okolic uważa,  że kapral PIOTR KONIECZKA nadal czeka na godne upamiętnienie.

 


 

MODLITWA ZA DUSZE POLEGŁYCH ŻOŁNIERZY
Śmiłowo, 1.09.2019

Boże Wszechmogący, polecam miłosierdziu Twojemu dusze poległych żołnierzy naszych, którzy oddali swe życie w obronie drogiej Ojczyzny i którzy przelali krew swoją w obronie nie tylko kraju naszego, ale i w obronie Wiary Świętej.
O Boże, niech ich męczeństwo poniesione w obronie Wiary i Ojczyzny uwolni ich dusze od mąk czyśćcowych i wyjedna im wieczną nagrodę w Niebie.
Błagamy Cię o to przez Mękę i Śmierć Zbawiciela Naszego, przez Jego Serce Najświętsze, przez zasługi i przyczynę Jego Niepokalanej Matki oraz świętych Patronów i Patronek Narodu naszego. Amen.


Kapral Piotr Konieczka
Nota historyczna

W 1939 r., w pierwszej godzinie rozpoczynającego wrzesień piątku, tuż po północy, rozpoczął ataku niemieckiej grupy dywersyjnej na posterunek polskiej straży granicznej w Jeziorkach. Po krótkiej walce większość polskich obrońców wycofała się, jednak na miejscu pozostał kapral Piotr Konieczka uzbrojony w karabin maszynowy. W trakcie dalszej  wymiany ognia, ok. godziny 1.40, żołnierz został postrzelony, rannego Niemcy dobili kolbami. Tak zginął pierwszy w Wielkopolsce, a także prawdopodobnie pierwszy w Polsce,  żołnierz poległy w obronie Ojczyzny  w czasie II wojny światowej.

Piotr Konieczka pochodził z Pomorza. Wraz z rodziną przeniósł się do Wielkopolski. Kupił  gospodarstwo w Brodnej. Wiosną 1939 kapral Konieczka został zmobilizowany. W nocy z 31 sierpnia na 1 września 1939 r. pełnił służbę w plutonie wzmocnienia straży granicznej w Jeziorkach. Poległ jak bohater. Jego grób znajduje się na cmentarzu parafialnym w Śmiłowie.

1 września 2009 r., z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej, w Jeziorkach, został odsłonięty i poświęcony kamień upamiętniający śmierć kaprala Piotra Konieczki.

Także 1 września 2009 r. Nadleśnictwo Kaczory upamiętniło  miejsce śmierci kaprala Piotra Konieczki  postawieniem  krzyża z tabliczką pamiątkową.

14 września 2010 roku kapral Piotr Konieczka został odznaczony pośmiertnie przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

9 listopada 2018 roku  (w100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę), dzięki działaniom Nadleśnictwa Kaczory i Oddziału Nadnoteckie Polskiego Towarzystwa Leśnego odsłonięto tablicę pamiątkową upamiętniającą  miejsce śmierci kaprala Konieczki.

Bardzo bogatą informację o naszym bohaterze przestawia kustosz pamięci o kapralu Konieczce, ksiądz Jerzy Ptach, na http://www.ksiadz-jerzy-zaprasza.opw.pl/bohater.htm - warto tu zajrzeć.

/203; 375/

Konkurs

Podziel się z nami swoimi starymi zdjęciami

Czekam na wasze stare zdjęcia, którymi moglibyście się z nami podzielić. Poszukaj zdjęcia i prześlij do nas, my klika najciekaszyszych znalezisk nagrodzimy.

Czytaj więcej...