Weso?y nam dzie? dzi? nasta?! Tego dnia Chrystus zmartwychwsta?!

Wielkanocne ?yczenia od SPKiO

Naszym sponsorom, osobom i instytucjom nas wspieraj?cym, w?adzom Gminy Kaczory, naszym sympatykom, wszystkim mieszka?com naszej gminy i okolic ?yczymy radosnych, spokojnych i szcz??liwych ?wi?t Wielkanocy.

                             Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic

Konkurs

Podziel się z nami swoimi starymi zdjęciami

Czekam na wasze stare zdjęcia, którymi moglibyście się z nami podzielić. Poszukaj zdjęcia i prześlij do nas, my klika najciekaszyszych znalezisk nagrodzimy.

Czytaj więcej...