Jeste?my na Twitterze

SPKiO szerzej informuje o swojej dzia?alno?ci

Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic rozszerza sposoby informowania o swojej dzia?alno?ci i propagowania wiedzy o naszej ma?ej Ojczy?nie. Od 28 maja 2015 r. jeste?my zarejestrowanym u?ytkownikiem Twittera. Zapraszamy:  https://twitter.com/MojeKaczory

 

 

Konkurs

Podziel się z nami swoimi starymi zdjęciami

Czekam na wasze stare zdjęcia, którymi moglibyście się z nami podzielić. Poszukaj zdjęcia i prześlij do nas, my klika najciekaszyszych znalezisk nagrodzimy.

Czytaj więcej...