Ks. Kanonik Jerzy Ptach, historyk i społecznik

Ks. Kanonik Jerzy Ptach, honorowym członkiem SPKiO

23 stycznia 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaczorach odbyło się uroczyste zebranie Stowarzyszenia Przyjaciół Kaczor  i Okolic, w trakcie którego ks. Kanonik Jerzy Ptach, proboszcz parafii Śmiłowo, w dowód uznania za wieloletnią działalność historyczno - społeczną, otrzymał tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia.
W zebraniu nie mogła uczestniczyć Eleonora Długosz  - pierwszy Honorowy Członek SPKiO.  Reprezentowała ją córka Elżbieta Kryza z mężem Piotrem. Grupa uczniów Szkoły Podstawowej w Kaczorach, którzy są redaktorami Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan,  przybyła z opiekunką Anną Lasecką  pod przewodnictwem dyrektor Szkoły Wiesławy Kończak. Obecni byli członkowie i sympatycy Stowarzyszenia. 


Ks. Jerzy Ptach urodził się 3 sierpnia 1940 roku, w Wysokiej.
Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Łobżenicy podjął studia w Prymasowskim Wyższym  Seminarium Duchownym w  Gnieźnie. Święcenia kapłańskie otrzymał 6 czerwca 1964 r. z rąk Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego.
Jako wikariusz pracował w parafiach: Smogulec (2 lata), Września, par. Św. Ducha (3 lata), Mogilno, par. Św. Jana Ew. (4 lata), Gnieznopar. Św. Michała (2 lata) oraz w rodzinnej parafii w Wysokiej (ponad 5 lat).
W 1977 r. na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu obronił pracę magisterską pt.: "System stopni i sprawności w pracy dydaktyczno-wychowawczej nad ministrantami".
Będąc wikariuszem, szczególnie zajmował się duszpasterstwem ministrantów.
Uzyskał uprawnienia Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK na teren całej Polski. Dużo czasu poświęcał ministrantom, organizując wycieczki oraz pielgrzymki rowerowe, m.in. do Częstochowy, Krakowa i Oświęcimia. Na polu turystyki kolarskiej zdobywał w PTTK kolejne Kolarskie Odznaki Turystyczne; łącznie z „Dużą Złotą Kolarską Odznakę Turystyczną”, odznaką „Za wytrwałość” i odznaką "Dużego Rajdu Kolarskiego Dookoła Polski”.
20 listopada 1980 r. ks. J. Ptach otrzymał dekret ustanawiający go proboszczem parafii ŚmiłowoParafię objął  1 grudnia  1980 r.
W pamiętną niedzielę 13 grudnia 1981 r. ks. proboszcz J. Ptach ogłosił powstanie kaplicy pw. św. Rafała Archanioła w Zelgniewie. Pierwsza Msza św. odbyła się w niej w następną niedzielę, 20 grudnia 1981 r.
Od 1987 r. pełni w Dekanacie Wysoka  funkcję Ojca Duchownego.
W latach 1990 - 1993 był organizatorem odbytych w Śmiłowie Ogólnopolskich Festiwali Piosenki Religijnej „Pan łączy nas”.
Nawiązaniem do festiwali jest ukazująca się od 20 lat gazetka parafialna „Pan łączy nas”.  Jej pierwszy numer ukazał się w grudniu 1994 r.
25 sierpnia 1998 r. – nastąpiła reaktywacja Bractwa Szkaplerznego (po 30 latach uśpienia) powstałego w parafii Śmiłowo w 1675 r.  Obecnie należy do niego 1656 osób, w tym 445 spoza parafii.
16 grudnia 2014 r. odbyło się 179. Nabożeństwo szkaplerzne.
W 2004 r. ks. J. Ptach rozpoczął redagowanie strony internetowej Parafii Śmiłowo, ma ona 36 podstron.
W 2005 r., wspólnie z Gimnazjum w Kaczorach, zorganizował ”Konkurs Poetycki im. kaprala Piotra Konieczki”.
25 marca 2009 r. ordynariusz Diecezji Bydgoskiej Biskup Jan Tyrawa mianował ks. Jerzego Ptacha Kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej Bydgoskiej.
1 września 2009 r. Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nadała ks. Ptachowi  Złoty  Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.
W latach 2011 – 2013, trzykrotnie, w Wigilię Zesłania Ducha Św., odbył się w parafii Śmiłowo Maraton Biblijny.
W latach 2000 – 2014  ks. J. Ptach przewodniczył i uczestniczył w 15 pieszych pielgrzymkach do Górki Klasztornej (1. pielgrzymka: 29 VIII 2000).  Zorganizował również piesze pielgrzymki do Ujścia, Dziembowa, Kaczor  i do Miasteczka Krajeńskiego. Organizuje bliższe i dalsze pielgrzymki autokarowe. Ksiądz mówi: „Świat to wielka księga; kto nie podróżuje, zna tylko jedną jej stronę. Pielgrzymki traktuję jako rekolekcje zamknięte w drodze.”
W 2011 r. ks. Jerzy Ptach wydał książkę  „Szkice niedokończone. Historia parafii  pw. św.  Małgorzaty PM i Matki Boskiej Szkaplerznej w Śmiłowie”.
Jego staraniem  na domu przy ul. Kaczorskiej 1, stojącym przy skrzyżowaniu tej ulicy z ul. Pilską, czyli drogą krajowa nr 10, zawisł baner głoszący Chrystusa podróżnym i pieszym.
Ks. Ptach jest świetnym fotografem. Przed laty samodzielnie dokonywał  również obróbki chemicznej swoich zdjęć: od negatywu do pozytywu. W jednej z rozmów mówił o używanym przez siebie powiększalniku „Krokus”…
Zapytany czy lubi zwierzęta, odrzekł – „Odpowiedź znajdziemy na podstronie : Psy”. [patrz: portal internetowy parafii].
6 czerwca 2014 r. Ksiądz Kanonik Jerzy Ptach obchodził  złoty jubileusz  kapłaństwa.


Ksiądz Jerzy Ptach Jest odkrywcą związanych z parafią Śmiłowo wydarzeń i osób.
Wymienimy tu trzy z wielu postaci:

Ppor. Józef Adamczewski (1844 – 1923) weteran Powstania Styczniowego. Nadleśniczy w  Zelgniewie. Spoczywa na cmentarzu w Śmiłowie.

Juliusz Hammling (1857- 1934) niemiecki ornitolog, który umiłował swą małą Ojczyznę i i nie opuścił po 1918 r. Śmiłowa. Pochowany został na miejscowym cmentarzu parafialnym.  W 2012 r. na domu, w którym mieszkał, została odsłonięta i poświęcona tablica pamiątkowa.

Kapral Piotr Konieczka (1901 – 1939) był pierwszym żołnierzem, który zginął w II wojnie światowej, jeszcze przed oficjalnym jej wypowiedzeniem. Przy jego grobie na śmiłowskim cmentarzu odbywają się patriotyczne uroczystości.

W jednym z wywiadów Ksiądz Kanonik mówił, że marzy o dwóch rzeczach. Pierwsza dotyczy kontynuacji kultu Matki Bożej Szkaplerznej. Druga ma związek z pierwszym żołnierzem poległym w II wojnie światowej, kapralem Piotrem Konieczką. „Bardzo pragnę - mówił - żeby ulica Kościelna, przy której kościół de facto nie stoi (stoi przy Kaczorskiej) otrzymała imię bohatera Piotra Konieczki. W Poznaniu np. taka ulica już jest i nic nie stoi na przeszkodzie, by i u nas była. Zwłaszcza, że władze gminy są bardzo życzliwe.”


Ks. Kanonik Jerzy Ptach w swym życiu łączy żywą wiarę z twardym stąpaniem po ziemi.
W działaniu łączy szacunek  do historii z wykorzystaniem nowoczesnych środków:
-  do badania, utrwalania i popularyzowania tej historii,

-  do zdobywania i przekazu informacji. 
Łączy patriotyzm w wymiarze narodowym z miłością do małej Ojczyzny, w której żyje. 
Jest gigantem pracy umiejącym organizować działania osób, które potrafi do tych działań zachęcać.
/26.01.2014/                                    

Konkurs

Podziel się z nami swoimi starymi zdjęciami

Czekam na wasze stare zdjęcia, którymi moglibyście się z nami podzielić. Poszukaj zdjęcia i prześlij do nas, my klika najciekaszyszych znalezisk nagrodzimy.

Czytaj więcej...