Schody - ostatnie betonowanie

Informacja o stanie prac przy renowacji figury Matki Boskiej w Kaczorach

Kontynuowane s? prace przy renowacji figury Matki Boskiej w Kaczorach.
31 pa?dziernika 2014 r. dokonano ostatniego wylania betonu. Odtworzone zosta?y dwa stopnie pó?okr?g?ych schodów, których owal koresponduje z kszta?tem murków ??cz?cych cokó? figury z wewn?trznymi s?upkami.
/10.11.2014/

Konkurs

Podziel się z nami swoimi starymi zdjęciami

Czekam na wasze stare zdjęcia, którymi moglibyście się z nami podzielić. Poszukaj zdjęcia i prześlij do nas, my klika najciekaszyszych znalezisk nagrodzimy.

Czytaj więcej...