Skrzyd?a i murki ods?oni?te

Informacja o stanie prac przy renowacji figury Matki Boskiej w Kaczorach

W Kaczorach kontynuowane s? prace zwi?zane z renowacj? figury Matki Boskiej i jej otoczenia. Zosta?y usuni?te szalunki wykonanego  ostatnio betonowania. Ods?oni?y si? w ten sposób murki skrzyde? (??cz? one cokó? figury z wewn?trznym s?upkami) i niskie murki pomi?dzy s?upkami ogrodzenia figury.
Na s?upkach umieszczono ozdobne elementy w postaci betonowych kul.

/26.10.2014/ 

 

Konkurs

Podziel się z nami swoimi starymi zdjęciami

Czekam na wasze stare zdjęcia, którymi moglibyście się z nami podzielić. Poszukaj zdjęcia i prześlij do nas, my klika najciekaszyszych znalezisk nagrodzimy.

Czytaj więcej...