Cegie?ki zosta?y sprzedane

Informacja o wynikach publicznej zbirki pieni?dzy

 

Zako?czy?a si? zbiórka publiczna pieni?dzy na renowacj? figury Matki Boskiej w Kaczorach.
Przedstawiamy protokó? rozliczenia sprzeda?y cegie?ek na ten cel.
 

Konkurs

Podziel się z nami swoimi starymi zdjęciami

Czekam na wasze stare zdjęcia, którymi moglibyście się z nami podzielić. Poszukaj zdjęcia i prześlij do nas, my klika najciekaszyszych znalezisk nagrodzimy.

Czytaj więcej...