Ruszy?y prace przygotowawcze do renowacji figury

?eby sko?czy?, trzeba zacz??

28 sierpnia 2014 r. odby? si? pierwszy etap prac koniecznych do przeprowadzenia renowacji figury Matki Boskiej w Kaczorach.
Zdj?to z coko?u figur?. Usuni?to sp?kane: cokó?, s?upki, ozdobne murki i fundamenty tych wszystkich elementów.
Prace mo?liwe by?y do wykonania dzi?ki dwom kaczorskim firmom, które udost?pni?y maszyny i pracuj?cych nimi ludzi.


[Przetwarzanie zdj?? po usuni?ciu logo SPKiO zabronione.] 

Konkurs

Podziel się z nami swoimi starymi zdjęciami

Czekam na wasze stare zdjęcia, którymi moglibyście się z nami podzielić. Poszukaj zdjęcia i prześlij do nas, my klika najciekaszyszych znalezisk nagrodzimy.

Czytaj więcej...